dekan naturvetenskapliga fakulteten lund

ordförande i fakultetsstyrelsen. Utredningen identifierar att internationalisering av forskning och högre utbildning har många mål för flera olika aktörer. Redan av första delbetänkandet stod det klart att utredningens slutsatser om internationalisering kan få mycket långtgående konsekvenser för utbildnings- och forskningssystemet. Det finns stora värden i ökad mobilitet för både medarbetare och studenter. Hej, faxnummer förvaltningsrätten uppsala har nu utkommit i sin helhet, ett digert dokument i två band. Above average university degree in Physical Chemistry, Nanoscience, Materials Science or equivalent. Erik Renström valdes till dekan och Kristina Åkesson valdes till prodekan: - Vi tackar för det förtroende Medicinska fakulteten har visat oss.

Login, job description, a position leading to a PhD degree will be available in the area of soft condensed matter and biophysics. Både Erik Renström och Kristina Åkesson har en lång klinisk erfarenhet och har bedrivit forskning på hög internationell nivå. De har båda en god insikt i fakultetens arbete. Till lärarrepresentanter i fakultetsstyrelsen valdes Anna Forsberg, tåg malmö amsterdam Martin Garwicz, Anders Håkansson, Karin Jirström, Peter Höglund, Anna Rignell-Hydbom, representanter från övrig personal, lina Gefors och Thomas Blom, och till allmänrepresentanter valdes Ebba Fåhraeus, och Michael Kjaer; Köpenhamns universitet. En annan utmaning är att utredningen förespråkar integrerad internationalisering. Att bedriva forskning innebär automatiskt en stor mängd internationella kontakter och samarbeten. The final goal is to design high concentration edible systems for food materials with tailored mechanical and optical properties. Erik Renström och Kristina Åkesson, erik Renström Kristina Åkesson. Applicants should send their Curriculum Vitae with a cover letter describing their motivation and referring to the qualifying questions.

Here, in order to cover all relevant length scales, we will combine a variety of scattering techniques (such as Small-angle X-ray and Neutron Scattering and Static Light Scattering) with different microscopic techniques including Confocal Laser Scanning Microscopy, SEM and TEM. Internationalisering konkurrensutsätter vår verksamhet på ett sunt och kvalitetsdrivande sätt. Från och med januari 2018 kommer Medicinska fakulteten vid Lunds universitet att få en ny fakultetsledning och en ny fakultetsstyrelse. Detta skall vi bevara och utveckla. Det är dock inte allt i utredningen som är enkelt. Type of employment, limit of tenure, four years according to HF 5 kap. Delbetänkandet En strategisk agenda för internationalisering utkom siste januari med sina 434 sidor.