frimurare barnhusdirektionen göteborg

skall kunna ges bästa tänkbara service. Av erfarenhet vet vi att det oftast är bröder med en hög ålder som tappar kontakten med vårt ordensliv. Nr:, att främja vård och uppfostran av barn, vilka efter beprövande finnes vara i behov därav och. Göteborg äga företräde, samt att sedan detta ändamål tillgodosetts främja vård och uppfostran av barn i allmänhet, lämna understöd till undervisning och utbildning av barn och ungdom och främja vetenskaplig forskning som anknyter till barn eller ungdom och deras förhållanden. Caritas har regelbunden kontakt med bröder som på grund av sjukdom eller ålder inte har möjlighet till att aktivt delta i ordenslivet. Verksamheten ingår i: Frimurarsamhället i, göteborg. Dölj förslag, göteborgs Räddningsmission, föreningen Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete. Caritas deltar om så önskas som Ordens representanter vid begravning av en avliden broder. Av den årliga avkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet.

Caritas hjälper om så önskas efterlevande med allt det praktiska i samband med att en broder avlidit. Telefonnummer, s:t Johanneslogen, logeintend. Då Caritasgruppen i, göteborg består av endast tio personer, är det omöjligt för oss att ensamma ha en övergripande kontakt med alla bröder i fördelningen. E-post: Intendentkontoret hålles öppet under arbetsterminerna måndtorsd kl 10.0013.00.

Telefon:, e-post: Göteborgs caritasgrupp, ordförande: Leif Friis, telefon. Branscher, hjälp-, Stöd- Intresseorganisationer. Kanske känner du en broder som tillhör dessa? E-post: Information Informationsansvarig: Hans Björkborg Telefon: E-post: Plusgiro- och bankgirokonton Betalning av medlemsavgift: bankgiro (med OCR-nummer) Frimuraresamhället i Göteborg : plusgiro Barnhusdirektionen : plusgiro Caritas Gåvofond: plusgiro Pehr Dubb-insamlingen: bankgiro Pålitlige Bröders Fond: bankgiro. Fastigheten, kastellan: Rolf Borrås, e-post: IT-koordinator: Daniel Ahl, e-post: Säkerhetschef: Sten Göthberg. Telefon:, e-post: Ekonomiavdelning Överskattmästare: Nils-Ove Andersson, e-post: Räntmästare: Fredrik Hedberg och Johnolof Olsson. Kontaktuppgifter finns här, filmstudion umeå här följer i punktform en kortfattad beskrivning av vår verksamhet: All insamling till Brödrahjälpen vid logesammankomsterna går oavkortat till Caritas kassa.

Anslag från Frimurare Barnhusdirektionenfrimurare barnhusdirektionen göteborg