josef zacharias norrköping

avgick år 1907 och blev delägare och senare ensamägare i Hamburger Cigarrfabriken, Knut Ljunglöf J:or på Kungsholmen i Stockholm. Första delen av boken återger författarens text i faksimil med gammal text, senare delen består av samma text med modern stil. Omslaget med obetydliga bruksspår. Swensson, dow von, Sven dow, Lorens vonSydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken, ABSyllenius,.F.Süllwald, nnerberg,. CarlénCigarrfabriken Svea, MalmöCigarrfabriken Svea, SthlmCigarrfabriken Södra SverigeCigarrfabriken ÖrnenCigarrfabriks AB, Andersson, J FCigarrfabriksaktiebolaget SveciaClareen och intressenterClasen, oth, AndersCloth, ck, hlberg, AndersCollinius, NilsCondor, TobaksaktiebolagetCysch, JohannesDabies,.G.Dahl,.A.Dahl. Ndgren, Carl ndgren, Carl ndgren, ndin, Carl ndquist, Arvid CoLundquist, August ndqvist, KarlLunds Cigarr- och tobaksfabrikLundstedt, SvanteLuterkort, thman, P,J,Luttorp, Conrad cknell, ckou, Carl.Långbans tobaksfabriks AB (Långban)Längstadius, Johan.Löfberg, Lorens.Löfgren, Oskar E:sonLöfving, AugustLönberg, DMagnus.E. Jönsson gerbom, Carl gerqvist, Peter S:sonLagerström, gerström, Magnus., och Olbers.

Bolagsordningen är från den 21 februari 1800 och nämner: "Skulle någon intressent beträdas att antingen från in- eller utrikes ort förskrifva rök eller rull tobak och härstädes försälja eller till avsalu hålla någon sorts utländska tobaksblader, varder utan vidare dom och rannsakning från sin lott. Bland de senare direktörerna märktes Magnus Adolf Schwabe (f. Laurens "Le Khedive"Edgard, EdlaEdin, Nils.Edström,.F. Sedan första ombytet med direction är skedd, bör ingen mot sin vilja påläggas att å nyo vara directeur, däremot ingen utan laga skäl bör undandraga sig att ingå såsom ledamot i directionen då han därtill av pluraliteten blir utsedd". År 1908 uträdde Tengberg och i hans ställe ingick förutvarande suppleanten, disponenten Johan Gerhrad Schönbeck (1861-1929). Brüdigam avgick båda 1904 och i deras ställe invaldes förutvarande suppleanten, vice konsuln Emil Anton Borg (1857-1945) och konsuln Herman Engelbrekt Gussing (1845-1913) samt följande år bankdirektören John Gustaf Tengberg (1844-1914 vartill ytterligare kom disponenten Gustaf Sture Daniel Kemner (1863-1919). Pedersen Sonnorge, Petteröe, RGE, Rogaland Tobakkfabrikknorge, Sköyennorge, Stavanger Tobakkfabrikknorge, Ullström, RGE, Wilhelmsen CoNorgren, rling, Fredrik WNorling, OlofNorman, ansson, JeanNorrköpings Cigarr- och TobaksfabrikNourin, J och Houtissen, JNya Cigarrfabriken Anton NilssonNya TobaksfabrikenNyberg, PNyborg,.P.Nygren, Karl JNyman,.Nyqvist BjörklundNystedt,.W.Nås Cigarrfabrik, Emil HemmingNås Tobaksfabriks AB, FalunNås Tobaksfabriks. VonNadeschda, ABNentwig C:oNeostadius, JohanNessle, ttelblad, SvenNeuman, ThomasNils Noréns Cigarrfabriks ls Swensson CigarrfabrikNilsson C:oNilsson, A och Cuur, SNilsson, AugustNilsson, JohanNilsson,.

Stadion norrköping spiraler
Sommarjobb norrköpings kommun