slottet i uppsala adress

har slottet den ursprungliga, ljusa färgen som det hade under Carl Hårlemans restaurering på 1740-talet. Väster om slottet anlades 1665 en stor trädgård, nuvarande Botaniska trädgården. Här har många avgörande historiska händelser utspelat sig såsom Sturemorden 1567, Gustav II Adolfs beslut att Sverige skulle delta i vad som utvecklade sig till det 30-åriga kriget och i slottets Rikssal läste Schering Rosenhane upp drottning Kristinas tronavsägelse den Slottet skadades svårt. Uppsala slott har spelat en central roll i Uppsalas och Sveriges historia. Idag är slottet bostad för landshövdingen. Sturemorden 1567, Uppsala möte och stadfästandet av reformationen 1593, drottning Kristinas tronavsägelse 1654 samt flera riksdagar. Rester av kyrkans rikt stuckklädda altarvägg finns bevarad. Under 1500-talets slut och 1600-talet var slottet scen för flera dramatiska och viktiga händelser.

Den sista kröningen. Det var på slottet de brutala Sturemorden år 1567 ägde rum. Sönerna Erik XIV och Johan III fortsatte byggnadsverksamheten vilket resulterade i den södra flygeln med en magnifik slottskyrka och större delen av långslottet. Gustav Vasas tredje son, Karl IX, fortsatte brödernas byggnadsverksamhet.

Högskoleprov kurs uppsala
Hubben restaurang uppsala meny
Hyrbil uppsala student
Medicinsk fotvård uppsala kålsängsgränd

Bra bussförbindelser med närmsta busshållplats ett hundratal meter från slottet. Gustav II Adolf fattade år glasgows tunnelbana 1629 här beslutet att leda Sverige in i det 30-åriga kriget och i rikssalen avsade sig Drottning Kristina 1654 den svenska tronen. Start göra göra uppsala slott. Här har många för Sverige viktiga händelser utspelats. Uppsala slott är ett av Uppsalas främsta landmärken.

Parkering: Parkeringstillstånd utfärdas och parkering sker i mån av plats. Slottet kan endast besökas i samband med guidad visning. Här kan du även ta del av Uppsalas bästa utsikt genom en takvandring på slottstaket. Övrigt: Statligt byggnadsminne som inhyser café och muséer.