eu kommissionens vice ordförande

fram ett lagförslag. Kommissionens ordförande leder och driver arbetet framåt inom kommissionen. 70 71 Både Europaparlamentet och rådet har dock möjlighet att uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Europaparlamentet och rådet kan delegera befogenheter till kommissionen genom lagstiftningsakter. 18 19 Den sammankallas av sin ordförande, 20 och sammanträder i regel minst en gång i veckan; 21 vanligtvis på onsdagar i Bryssel eller, om Europaparlamentet sammanträder, på tisdagar i Strasbourg. Prodi och Barroso redigera redigera wikitext Efter Santer tillträdde Romano Prodi som ordförande. Kommissionen har också möjlighet att ändra sitt förslag till lagstiftningsakt så länge rådet inte har fattat något beslut. Varje år presenterar kommissionen också en allmän rapport om unionens verksamhet för Europaparlamentet. Juncker har bland annat förespråkat att varje nationell regering istället borde föreslå två kandidater, en man och en kvinna, som kommissionsordföranden sedan kan välja mellan innan han eller hon presenterar sitt förslag till ny kommission. 35 Han eller hon fyller en central funktion både vid utnämningen av en ny kommission och under kommissionens fortlöpande arbete.

Varje år håller ordföranden ett tal om tillståndet i unionen inför, europaparlamentet i september månad. Kommittéernas inflytande beror på vilket kommittéförfarande som tillämpas; granskningsförfarandet eller det rådgivande förfarandet. A b Artikel 291.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Läst Prodi to Have Wide, New Powers as Head of the European Commission (på engelska). 4762 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). Om kommittén avslår ett utkast till genomförandeakt, måste kommissionen antingen ändra sitt förslag inom två månader eller hänskjuta frågan till en omprövningskommitté. A b Artikel 250 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Även om Rey var den första ordföranden för de sammanslagna gemenskapernas kommission, anses Hallstein vara den moderna kommissionens första ordförande. 5, parlamentet granskar kommissionens förvaltning av unionens budget och beviljar årligen ansvarsfrihet mot bakgrund av rapporter från, europeiska revisionsrätten. En ledamot kan begära hos ordföranden att förslaget ska diskuteras. Kommissionen representerar även unionen i dess internationella förbindelser. Med hänsyn till det senaste Europaparlamentsvalet föreslår Europeiska rådet med kvalificerad majoritet en ny ordförande för kommissionen för en period av fem år, som kan förnyas.

EUR-Lex - 32010Q1120(01) EUR-Lex - 32008L0089 - EN - Access to European Union law Flyttst dning Helsingborg, billig flyttst dning BIL to ARN: Flights from Billings to Stockholm Expedia 723 50, västerås, Sverige, karta