psykolog lunds universitet

arbete med både individer, grupper, organisationer och miljöer. Lunds universitet.00 - - Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet - - - Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet - - - Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet.42.80.70 Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet.46. Lunds universitet.15.83.70 Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska. Arbetsmarknaden för psykologer är för närvarande god med en arbetslöshet som är väsentligt lägre än genomsnittet. Den ska även innehålla forskningsmetodik samt psykopatologi/psykiatri eller motsvarande (t ex psykisk hälsa och eller mental hälsa). Mer om utbildningen hittar du på /studera/psykologprogrammet. Under den senare delen av programmet läser du avancerade kurser med många tillämpade inslag kring exempelvis psykologisk behandling, utredning, konsultverksamhet, handledning, rekrytering och ledarskap. Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 - Engelska 6 eller motsvarande.

Under den senare delen av programmet läser du avancerade kurser med många tillämpade inslag kring exempelvis psykologisk behandling, utredning, konsultverksamhet, handledning, rekrytering och ledarskap. Få ökad förståelse för vad som utlöser dina svårigheter, hur dina problem tar sig uttryck och hur de påverkar dig i vardagen. Undervisning och handledning på psykologprogrammet kan också ingå med inriktning mot klinisk psykologi och psykoterapi. Handledning och merparten av undervisningen sker på svenska, varför god kunskap i såväl skriven som talad svenska är nödvändig. Arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi. För universitetsadjunkt ingår 10 (vid heltidstjänstgöring) forskning- och kompetensutvecklingstid i tjänsten. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Vi söker nu en klinisk psykolog för sedvanligt mottagningsarbete. Under programmets första del ges du en gedigen förståelse för olika delar av den moderna psykologin som exempelvis biologisk psykologi, neuro- och kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi samt grupp- och organisationspsykologi. Arbetsmarknaden för psykologer är för närvarande god med en arbetslöshet som är väsentligt lägre än genomsnittet. Psykoterapimottagningen har tilldelats externa medel för att bygga upp en infrastruktur för forskning. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla arbetet tillmätas betydelse.