internationella relationer malmö högskola

ekonomi? Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Flera orter (5) 40 månader Internationell politik, magisterprogram i statsvetenskap Högskolan Väst Dagens globala värld innefattar många internationella politiska frågor och stora utmaningar. Betygsgrader Underkänd (U Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Universitets- högskoleutbildning London Höst Studera i USA - Seattle Central College Studin - Study International Seattle Central College är ett populärt och mycket välrenommerat community college med campus downtown i den blomstrande och hippa metropolen. Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Tyskland 120 hp Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala Universitet Är du intresserad av frågor kring fred och utveckling? Universitets- högskoleutbildning Umeå 240 hp Internationell migration och etniska relationer (imer) - inriktning offentlig rätt Södertörns Högskola.

Internationella relationer malmö högskola
internationella relationer malmö högskola

Bjurfors malmö
Tobaksgrossist malmö
Göteborg vs malmö soccerway
Capgemini i malmö adress

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Trollhättan 60 hp Internationella affärer Linnéuniversitetet Programmet för internationella affärer är en ekonomutbildning med internationellt fokus. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Uppsala 180 hp Internationell administration med språk - Inriktning franska Linnéuniversitetet Programmet ger goda språkkunskaper och grundliga kunskaper i att kunna analysera och värdera samhällspolitiska händelser och tendenser. Universitets- högskoleutbildning Seattle Valfritt från 3 mån till 2 år 4 terminsstarter per år: januari, april, juni, sep Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholms universitet Kandidatprogrammet har en tvärvetenskaplig och internationell profil. Internationella, relationer på Richmond University. Den tredje delkursen inleds med en serie föreläsningar kring teoretiska perspektiv som konstruktivism, marxism, kritisk teori, postmodernism, feminism/genus samt grön teori, varefter studenterna gruppvis fördjupar sig i någon av dessa teoribildningar. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Göteborg 180 hp Masterprogram i Asienstudier Stockholms universitet Masterprogram i Asienstudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om Asiens språk och kulturer, med huvudsakligt fokus.

Domino ' s pizza malmö övettider, Sjömansgatan 2 norr 21119 malmö,