ekonomi uppsala universitet kurser

De följande terminerna profilerar du dig genom att välja ett huvudområde och eventuellt biområde. Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (125) Flexibel Redovisning 1 Hermods VUX Under kursens gång lär du dig om olika typer av företag och företagsformer samt om lagar och bestämmelser som styr. Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Uppsala 120 hp Affärsjuridik Hermods VUX Kursens innehåll handlar om de lagar som gäller avtal, köp och försäljning, olika företagsformer, kredit och vad som händer när. Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Uppsala 180 hp Företagsekonomi 1 Hermods VUX I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du kommer också att behöva studera en hel del på egen hand. Du ska också utveckla dina.

Enskilda kurser (Komvux) Flera midsommarafton klubb malmö orter (137) Flexibel (1) Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet Hermods VUX Under kursens gång ska du formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större skriftligt arbete som utgår från. Du tar även fram andra ekonomiska. Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (138) Flexibel Redovisning 2 Hermods VUX Under kursens gång får du lära dig registrering av olika affärshändelser med hjälp av kontoplan och värdering av tillgångar och. Kursen har ett historiskt perspektiv som är tänkt att. Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (143) Flexibel Företagsekonomi - specialisering Hermods VUX Syftet med kursen Företagsekonomi - specialisering är att du ska fördjupa dig i ett område inom Företagsekonomin. Vissa kurser ges helt på engelska.

Vår huvuduppgift är att ge verksamheten råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalité i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet. Del 1: Ekonomi och redovisning vid, uppsala universitet (gemensam kurs för grund och beslutsstöd Del 2: Kostnader Rättvisande utfall per verksamhetsgren. Olika typer av kostnader: personalkostnader, lokalkostnader och driftkostnader. Ekonomi, redovisning och analys 15 hp Tre uppsamlingsprov kommer att ges.

Hubben restaurang uppsala meny
Hyrbil uppsala student
Faxnummer förvaltningsrätten uppsala
Meditera uppsala