ordförandens roll i brf

bli så stort om inte bankerna ställt upp med ständigt nya lån. Man kan också missköta sina banklån på lägenheten. I samarbete med utomstående, arrangera falska eller påhittade fakturor till föreningen, attestera dem, och få pengar utbetalda.

Ice rolls malmö, Lund 96864 genesis elite roll-up tonneau cover,

Man äger ju sin bostadsrätt, då kan man väl inte bli vräkt hur som helst, eller? Då kan banken ta lägenheten i beslag och tvinga fram en tvångsförsäljning, som yttersta åtgärd. Detta borde ha gjorts. Brf Ida:s ekonomiska förvaltning sköts av, hSB Malmö. Ingen i bostadsrättsföreningens styrelse har alltså direkt tillgång till föreningens pengar. Är ofta halv- eller heltidsanställd, och sköter allt det praktiska i föreningen: Förbereder alla ärenden och upphandlingar, har kontakt med entreprenörer och hantverkare, sköter kontakten med förvaltaren (i detta fall HSB Malmö). När attesten väl är gjord kan utbetalning ske, och det sker då automatiskt. Detta hade inte varit möjligt utan HSB:s passiva medverkan. Betalar man inte sin avgift i tid, så kan styrelsen säga upp dig direkt (det kallas att bostadsrätten förverkas).

Men HSB godkänner ibland även en ensam attestant. De förvaltar också föreningens kassa. Istället avgick HSB-ledamoten i protest.