stockholms Nations stipendier

Stockholms nation har många olika verksamheter, föreningar och aktiviteter för att du ska hitta något som passar just dig. Om du vill lära känna nya människor, utvecklas som person och kanske tjäna en slant ska du engagera dig här på Nationen!

Stockholms Nations stipendier
stockholms Nations stipendier

Hon följer för närvarande ett Masterprogram på Uppsala Universitet i skandinavistik med mycket goda vitsord. . Hennes magisteruppsats kommer att handla om korta brukstexter, t ex skyltar och manualer på svenska, och Anna är i full färd med att leta material till den. Jag är mycket tacksam och rörd att få swea-stipendiet och lovar att förtjäna stipendiekommittens förtroende genom framtida insatser för att förmedla den svenska kulturen utomlands. Här finner du information om swea. Men ju mer jag lyssnar på de olika varianterna av svenska desto enklare blir det för mig att förstå dem. From Wikipedia, the free encyclopedia (Redirected from, stockholm Nation jump to navigation, jump to search. De två år i Uppsala, då jag försökte sätta mig in i en ny kultur jag bara hade lite förkunskap om, har varit de rikaste i mitt liv. Under min kandidat i Språk och litteratur vid Bologna Universitet blev jag nyfiken på Norden, och jag läste mitt tredje år som utbytesstudent i Oslo, Norge! Text och foto: Ingrid Westin Tijana Bokstipendium 2007 Stipendiaten heter Frauke Lüpke-Narberhaus och är utbytesstudent från Westfälische Wilhelms-Universität Münster I Tyskland. Efter kandidatexamen bestämde jag mig för att ägna mig åt vidare studier inom området och därför fortsatte jag läsa Skandinaviska studier på avancerad nivå vid Münsters universitet i Tyskland. Stipendiesumman 2017 är på 15 000 SEK.