malmö universitet kurser ht 2018

education. Svetskurs, valbar kurs på BFA nivå. We will think short-term, long term and retrospectively, informed by ideas of maintenance (Mierle Laderman Ukeles Wages for Housework (Silvia Federici et al) and the international preoccupation with art-as-life that threaded through C20 art (Allan Kaprow, Joseph Beuys, and their antecedents). Den som antas har redan examen som är avsedd för undervisning i den skolform och i de årskurser som den kompletterande kursen i ett ämne avser. Kursen består av kritiskt studium av sällsynta filmkonstverk parallellt med improvisationer. Kursen ger grundkunskaper i plastlaminering och plastgjutning, samt information om de säkerhetsbestämmelser som finns i verkstaden. Resten av kursen kommer att ligga på tidiga kvällar då varje enskild student kommer att få möjligheten att fastställa reglerna för ett rum som vi utsett till en social yta och som kommer att vara öppen för alla på högskolan.

Du undervisar i ett ämne du saknar ämnesbehörighet i och har din huvudmans godkännande att kunna bli antagen inom Lärarlyftet. Lärandet lägger fokus på att studenten självständigt och i grupp kritiskt diskuterar och reflekterar över sitt eget och andra studenters arbeten. First week: Feminist Perspectives: Standpoint/Location/Situated Knowledges, in these seminars we will consider three different configurations of feminist knowledge production: bauhaus jönköping öppettider in theories about standpoint, location and situated knowledges. Valbar kurs på MFA nivå. Artist/Educator Michala Norup will hold a lecture on didactics. Vi kallar kursen Korrespondenser, efter en romantisk idé om själsfrändskaper. In a time or precarious (or feminised) labour and, as Cornell West puts it, mass distractions, is this cross-over desirable? Feminist Knowledge Production, valbar kurs på BFA nivå. Studenten anmäler sig till omtentamen senast en vecka före tentamenstillfället. Kursen syftar till att ge kunskap om olika framställningsmetoder med svartvitprocessen inom det fotografiska fältet.

Kurser som avslutas vt 2018, malmö universitetmalmö universitet kurser ht 2018