bor hemma socialbidrag

de andra skäliga kostnaderna som du har (boende, hushållsel.m.). Vem kan få försörjningsstöd? Vi har gjort så att av de pengar min hemmaboende får därifrån så betalar han enligt KOV för mat. Om du är gift/sambo räknar vi även din makes/makas/sambos inkomster och utgifter. Är du arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande och ta anvisat arbete. Du ska också ansöka om andra bidrag Du är berättigad till till exempel; underhållsstöd, bostadsbidrag med mera. Du har också möjlighet att ansöka om andra kostnader som exempelvis medicin, läkarvård, glasögon och tandvård.

Har jag rätt till försörjningsstöd? Min vuxna son bor hemma MåBra

Den stora tråden om socialbidrag/försörjningsstöd
20 åring bor kvar hemma socialbidrag?

Den senaste deklarationen ska uppvisas. När du ansöker om försörjningsstöd kan du även ansöka om kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, fackförenings- och/eller a-kassa avgift. Utredningen kan inte göras mot din vilja. Ungdomar har inte någon självklar rätt till eget boende, trots att föräldrarna inte längre är försörjningsskyldiga för dem. Ensamstående, 2 980 kronor, gifta/sammanboende, 5 370 kronor, hemmavarande barn och skolungdom 0 år, 1 860 kronor 1-2 år, 2 100 kronor 3 år, 1 850 kronor 4-6 år, 2 100 kronor 7-10 år, 2 690 kronor 11-14 år, 3 120 kronor 15-18 år, 3 540 kronor 19-20 år, 3 570. Det måste finnas särskilda skäl för att du ska kunna få bistånd för egen bostad och socialtjänsten gör därför en utredning om ditt behov är tillräckligt. Vem har rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd? Till normen för försörjningsstöd ska läggas kostnader för gemensamma hushållskostnader (avser förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och. En ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd bedöms utifrån den sökandes behov och ekonomi. Hushållets storlek och belopp per månad 1 person, 950 kronor 2 personer, 1 060 kronor 3 personer, 1 330 kronor 4 personer, 1 520 kronor 5 personer, 1 740 kronor 6 personer, 1 980 kronor 7 personer, 2 150 kronor 8 personer, 170/person, ungdomar som vill. A-kassa, sjukersättning, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning).