mellanöstern länder

klitoris, inre blygdläppar och yttre blygdläppar. I Somalia ses ofta könsstympningen av flickor som ett tecken på att de nu är riktiga muslimer, och i delar av Etiopien kan en liten flicka inte bäras fram till det kristna dopet om hon inte är religiöst ren genom könsstympning. Om ingreppet utförs utan bedövning finns också risken att flickan försöker vrida undan kroppen, vilket ökar riskerna för skador på närliggande organ,.ex. 68 journaler gällande könsstympade förstföderskor jämfördes med 2486 icke-könsstympade förstföderskors förlossningsjournaler med avseende på hur lång tid det tagit flyg stockholm-barcelona ryanair för kvinnorna att föda fram sina barn (utdrivningsskedet). American Sociological Review 61: 999-1017, 1996. 82 När Sverige lagstiftade mot praktiken 1982 hette lagen Lag med förbud mot omskärelse av kvinnor. Forskning på EU-nivå förespråkar inte speciallagstiftning. 79 80 Under sent 1970-tal uppmärksammades frågan i större skala i och med utgivningen av den amerikanska feministen Fran Hoskens bok The Hosken Report. Då finns det inte någon egentlig kontroll över vad som verkligen tas bort.

Kjöller, Hanne: Intimkirurgi inför rätta, ledare i DN, /DNet/jsp/polopoly. Innehåll Världshälsoorganisationens definition och klassifikation redigera redigera wikitext Världshälsoorganisationen har kommit fram till följande definition av kvinnlig könsstympning: 9 Kvinnlig könsstympning omfattar alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra. I ett samlat angrepp bestående av arméer och flottstyrkor från bland annat Frankrike, Italien, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland försökte man även inta Istanbul men slogs tillbaka av den osmanska armén under ledning av generalen Mustafa Kemal i det beryktade slaget vid Gallipoli.

Det är en mycket omdiskuterad fråga, huruvida religionerna kräver eller tillåter genitala ingrepp på flickor och i så fall i vilken risketten stockholm 300 kr form. 4 5 6 Detta har lett till att en del organisationer har lämnat det starka fokuset på hälsorisker och istället börjat betrakta frågan om könsstympning som en fråga om kvinnors rättigheter och rätt till kroppslig integritet. Kvinnlig omskärelse i NE unicef. Knight M: "Curing cut or ritual mutilation? American Etnologist 2(4 617-633, 1975. Lecture given at the Inter-African Committees workshop on traditions, Nairobi Forum, July 1985. Vidare finns det alltid en ökad infektionsrisk.

32 En annan förklaring kan möjligtvis ligga i att sexuell njutning handlar om mycket mer än anatomi. Detta stora rike med alla dess olika religioner och trosinriktningar, alla olika etniska tillhörigheter och vitt skilda seder och bruk styrdes från rikets och Europas största stad: Konstantinopel, eller Istanbul som staden numera heter. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.