faxnummer förvaltningsrätten uppsala

svenska förvaltningsmodellen och de svenska förvaltningsmyndigheternas ställning vid genomförande av EU-rätten. Genom att välja "Jag accepterar cookies" samtycker du till att cookies används. Projektet Rättslig reglering av universitet och högskolor behandlar den svenska utvecklingen på området i ett komparativt nordiskt perspektiv. Sveriges Domstolars webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Kontaktperson, olle Lundin, nätverk, statskontoret. Forskarna har aktiva samarbeten med andra forskningsmiljöer inom och utanför rättsvetenskapen, medverkar i utredningar och tar emot uppdrag från myndigheter och organisationer. I forskningen ingår europarättsliga och miljörättsliga aspekter liksom polisrätt, utbildningsrätt och diskrimineringsfrågor. Forskningen har en bred inriktning mot projekt som rör allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt och delar av den speciella förvaltningsrätten.

Skattemål, det vill säga alla typer av skattemål vare sig de avser inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgift eller fastighetstaxering. 10 /Om-forvaltningsratten/ 1 förordningen lund london fotoramar (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet.m. Motpart i dessa mål blir den myndighet vars beslut överklagats enligt. I 13, beslut under. Utredningen skulle ge förslag till en ny organisation med färre och större domstolar och lämnade förslag på antalet domstolar och deras geografiska placering.