väderkvarnens äldreboende stockholm

sker från Brunnsgatan 26 samt Malmskillnadsgatan. Parkeringsgarage finns i huset som Stockholm Parkering hanterar. TV, telefoni och internet, för TV, telefoni och internet finns Telia öppen fiber.

väderkvarnens äldreboende stockholm

En uppfräschning av seniorlägenheterna gjordes under 2017. . Planritningar kommer inom kort. I samma hus som seniorlägenheterna finns även restaurang, bibliotek, fotvård, frisör och verksamhetslokaler samt servicelägenheter, gruppboendeenheter och vård- och omsorgslägenheter. Fasaderna visar en omsorgsfull tegelarkitektur, med varierad mönstermurning, burspråk och likaledes tidstypiskt synliga betongbjälklag. Tanken är att skapa ett program som håller över tid och som kan fungera som utgångspunkt i varje enskilt byggprojekt, vägledning och kunskapshöjare för stadsdelsförvaltningar som beställare och för Micasa Fastigheters byggprojektavdelning och förvaltning. Målet är standardiserade principer, effektivare projektering och produktion, att arkitekter ska kunna göra en första skiss utan utredning samt att programmet redan är förankrat i staden. Kvarterets utformning vid Väderkvarnen svarar mot tidens renässans för det så kallade storgårdskvarteret, med kringbyggd innergård. Summering, typ av lokal, seniorboende.

Förbifart stockholm kostnad per dag
Förnya körkort foto stockholm
Friluftsfrämjandet stockholm vandring