stockholm stad kontaktcenter

bara några sekunder. Våra ambitioner är höga. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning gärna inom äldreomsorgen och således mycket god kunskap om äldreomsorgens aktörer, avgiftssystem och styrande regelverk. Vi värdesätter balansen mellan jobb och fritid.

Kontaktcenter Stockholm etablering av kontaktcenterstockholm stad kontaktcenter

Du är lyhörd och har en god förmåga att skapa förtroendeingivande relationer genom att i varje möte visa respekt och ge ett gott bemötande. Arbetsbeskrivning, arbetet som iransk resebyrå göteborg servicehandläggare innebär att ge service via telefon, e-post och webb till Stockholms stads medborgare med hög tillgänglighet i frågor som rör äldre och äldreomsorg. Vårt mål är att med hög tillgänglighet lösa de flesta ärendena vid första kontakten och att minst 90 procent av stockholmarna ska vara nöjda med service och bemötande. På Serviceförvaltningen bemöts alla med tillit och respekt. Tjänsten som servicehandläggare är en utåtriktad roll där du har många kontakter med samtliga stadsdelar och många myndigheter. Vad har du för e-postaddress?

Du har en mycket välutvecklad servicekänsla och är lugn och kontrollerad i stressiga situationer. Du uttrycker dig mycket väl i svenska språket i både tal såväl som skrift. Ansvarsområden - Flyktingmottagning - Fritidsverksamhet för barn och ungdomar - Förskola - Försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering - Konsumentrådgivning - Näringslivsfrågor, lokala - Omsorg och service till personer med funktionsnedsättning - Parker, skötsel och städning - Social service, omsorg och behandling samt familjerätt - Stadsmiljöfrågor, lokala.

Buss stockholm skåne
Stockholm skavsta Buss till staden
Vol stockholm geneve sas
Störningar trafiken stockholm idag