iES Lunds lärare

detta. Detta beror möjligtvis på den starka betoningen Internationella Engelska Skolan har på att skapa en trygg och lugn miljö vilket främjar undervisning och inlärning. Flexibel: Du är villig att anpassa dig och att anta nya utmaningar. Läs mer om IES. Ladda ner broschyr, behärska engelska språket, barn ska lära sig att behärska det engelska språket, inte bara förstå det, i en tidig ålder. Det är ett enkelt, webbaserat program som är utformat för att hjälpa föräldrar, lärare och elever att kommunicera med varandra och hålla ordning på det dagliga skolarbetet. Vi kräver att våra svenska lärare ska ha lärarlegitimation (Svenskt lärarcertifikat). ESL ensamma kvalifikationer så som tefl eller celta är inte godkända. Vissa elever har eventuellt inte svenska (eller engelska) som modersmål och du kommer därför att behöva anpassa din undervisning för att kunna nå varje elev. Öppenhet nyckeln till framgång, school Soft gör det enkelt för föräldrar att ta del av sina barns skolarbete. Vi jobbar på att bibehålla en atmosfär med en ömsesidig respekt mellan personal och elever i alla våra skolor genom att adressera lärarna som Mr eller.

V lkommen fr n rektorn IES Lund
IES - Internationella Engelska Skolan - Lund, Sweden
Om SchoolSoft IES Lund

L rare IES Nacka
r du en IES l rare?
SchoolSoft Internationella Engelska Skolan

Trygg och ordnad miljö. Våra icke-svenska lärare ska ha en aktuell med en kandidatexamen och lärarexamen, detta innebär i praktiken att en BEd, pgce, pgde, GDE, MaT. Övriga ämnen varierar i undervisningsspråk från skola till skola beroende på vem den bästa läraren för ämnet. De hjälper helsingborgs auktionsverk se dem att bygga upp en stark karaktär lika mycket som de jobbar för att stötta varje elev så att de kan nå sin fulla potential. När föräldrarna loggar in finner de information om alla läxor, arbetsuppgifter och prov som deras barn har under en termin. Våra skolor är skolor där lärare kan undervisa och elever kan lära. Just nu är vår personal ifrån: Några ämnen undervisas genom ett språk. Engelska, matematik och naturvetenskap undervisas i engelska medan Svenska, Svenska som andraspråk och våra speciallärare undervisar i det svenska språket. Entusiastisk för att undervisa och lära: Du delar vår övertygelse om att varje elev kan uppnå sin potential. All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan, istället för att lägga tid och energi på att etablera förutsättningar för lärande kan de istället kliva in i sitt klassrum med vetskapen om att deras lektion kommer att börja i tid och. School Soft erbjuder fullständig insyn och transparens. För att lyckas hos oss tror vi att du är: Internationellt inriktad : Du kommer jobba med och lära dig ifrån kollegor som har olika utbildningar och erfarenheter från hela världen.

IES Lunds lärare
iES Lunds lärare

Lunds historiska museum
Lunds djursjukhus personliga
Marie lundström p1