uppsala universitets masters stipendium

och historia. Medicine AND pharmacy Biomedicine, 120 credits Forensic Science, 120 credits Global Health, 120 credits Infection Biology, 120 credits Medical Nuclide Techniques, 120 credits Medical Research, 120 credits Molecular Medicine, 120 credits Pharmaceutical Modelling, 120 credits Humanities and Social Sciences Accounting and Financial Management, 120 credits. Detta görs genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på alla textsidor av kopian. Ange också om det projekt du söker för är en del av ett större projekt eller mer fristående. Embedded Systems, 120 credits, energy Technology, 120 credits - New! Kristina Sehlin MacNeil disputerade i etnologi 2017 där hon bland annat introducerade begreppet Extractive Violence som tillägg till två redan befintliga begrepp, kulturellt och strukturellt våld. Resestipendier kan inte heller sökas för resa som avslutats före sista ansökningsdag.

Hitta stipendier, uppsala universitet
International, master s degree programmes
Kristina Sehlin MacNeil tilldelas
Uppsala universitets, umeåfonds stipendium

Meritförteckning/CV, ska bifogas av sökande på forskarnivå. Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker. Computer Science, 120 credits, specialisations: Computer Science, concurrency and Parallel Programming, sino-Swedish Master, Computer Science - Software Engineering. Du måste ange det sökta beloppet i din ansökan. Om pengarna ska användas till levnadsomkostnader (och i så fall hur länge materialkostnader, driftkostnader, laborationskostnader, bil- och båthyror, resor, innebörden av bröllop papper aluminium logi.m.

Stipendietak maxbelopp Det så kallade stipendietaket reglerar att en student inte kan tilldelas flera mindre stipendier till ett sammanlagt belopp överstigande taket, för närvarande 38 000 kr/år. Om du däremot bifogar kopior måste dessa vara vidimerade, med undantag för studieintyg med originalunderskrift eller kontrollnummer från Uppdok/Ladok. Om du får ett större stipendium än det du redan har måste du avstå det mindre stipendiet om beloppen sammantagna överstiger stipendietaket.

Uppsala medie-och kommunikationsutrustning arbetstagare arbetsbeskrivning, Campus uppsala gotland, Åkaregatan 4 uppsala,